Vrijwilligers

Het vrijwilligersbeleid in een notendop

Wat doe jij voor je club?!

Zonder de vrijwilligers is er eigenlijk geen Vitesse’22. Denk je eens in: geen AA’ tje na een wedstrijd, geen witte strepen op het veld, geen trainingen en geen schone kleedkamers. De vrijwilligers bij Vitesse’22 die dit mogelijk maken worden daarom erg gewaardeerd. Maar helaas zien wij het aantal vrijwilligers, en het aantal ingezette uurtjes terug lopen. Momenteel loopt het zover terug, dat we de bijvoorbeeld de kantine niet eens altijd open kunnen zetten. En dat kopje koffie is natuurlijk wel zo prettig in de rust.

Daarom vragen we jullie allen een aantal uurtjes per jaar je in te zetten voor de club. De variatie aan klussen en tijdsbestedingen zijn eindeloos. Maar behalve dit, is het voor jezelf natuurlijk erg gezellig en wellicht dat je het zelfs met je hele team tegelijkertijd kan doen!


Terugverdienregeling vrijwilligersbijdrage
(update maart 2018)

1 Inleiding
Er is binnen Vitesse behoefte aan helderheid over de vraag hoe de vrijwilligersbijdrage van € 35 kan worden terugverdiend. Wat moet je als vrijwilliger doen voor de club om aan het eind van het seizoen dit bedrag terug te krijgen? Het gaat om de speler zelf, senior of junior, of een ouder van een junior lid onder 23 jaar, die één bedrag per gezin kan terugverdienen. Per gezin wordt ook maximaal één keer de vrijwilligersbijdrage geïnd.

Er zijn een aantal activiteiten en vrijwilligerstaken die automatisch tot teruggave leiden. Deze worden bij punt 3 opgesomd.
Voor andere activiteiten is behoefte ontstaan aan een opsomming. Daarnaast is behoefte ontstaan aan een helder criterium, dat als toets kan dienen voor de vraag of en wanneer uitgevoerde vrijwilligerstaken als voldoende beschouwd kunnen worden voor teruggave. Vrijwilligers willen weten wat ze kunnen doen om in aanmerking te komen voor de regeling, voor henzelf of voor hun zoon of dochter.

2 Criterium tijd
Wanneer een vrijwilliger in een seizoen zich minimaal 16 uur inzet voor Vitesse, op wat voor manier dan ook, komt hij of zij in aanmerking voor de terugverdienregeling.
Dit zijn 2 hele dagen, 4 dagdelen, 8 avondvergaderingen van 2 uur, 16 klussen van gemiddeld een uur, 6 wedstrijden van 2 keer 3 kwartier als scheidsrechter (2,75 uur per wedstrijd), 8 wedstrijden bij de JO13 (2 uur per wedstrijd), et cetera.

Met voldoende stapelen van verschillende vrijwilligersklussen kan het recht op teruggave gedurende het seizoen worden opgebouwd.
Voorbeeld: een combinatie van een veilingavond in de bediening van 2 uur, 4 wedstrijden fluiten van jeugdwedstrijden à 1,5 uur en een middag fluiten op het ZHT zijn samen goed voor 16 uur en legitimeren daarmee een beroep op de regeling.
Bij de beoordeling van de “stapel” zal met coulance te werk worden gegaan.

3 Lijst van vrijwilligerstaken die automatisch recht geven op teruggave:
a. Leiders
b. Trainers: onbezoldigd
c. Coördinatoren
d. Commissieleden: alle leden van alle (permanente) commissies.
e. Kantinemedewerkers
f. De maandagochtendploeg
g. Gastvrouwen en -heren op zaterdag
h. Aanvoerders van seniorenteams

4 Gastheren en -vrouwen op zondag
Op de zondag is het gastheerschap met ingang van seizoen 2017/2018 op nieuwe leest geschoeid. Onder verantwoordelijkheid van de seniorencommissie komt in principe iedereen van de lagere senioren aan de beurt. Of deze activiteit meegenomen mag worden in het kader van de teruggaveregeling is nog onderwerp van gesprek tussen bestuur en seniorencommissie. Doen we dit wel, dan vervalt, zoals eerder in 2017 is afgesproken, de jaarlijkse teambijdrage. Doen we dit niet, dan wordt deze teambijdrage in heroverweging genomen. We hebben afgesproken de nieuwe werkwijze een aantal maanden aan te zien, rond de winterstop van 2017 te evalueren en over bovenstaande een besluit te nemen.

5 Lijst met overige vrijwilligerstaken
De volgende lijst is niet volledig. Er zijn meer taken en klussen voorstelbaar en voorspelbaar. Commissies, die vrijwilligers voor een bepaalde taak nodig hebben, kunnen hun wens kenbaar maken aan de vrijwilligerscommissie. Die zet de taak op deze lijst en/of gaat op zoek naar kandidaten.
Achter de volgende activiteiten staat de verantwoordelijke commissie, met wie het beste contact kan worden opgenomen.

 • Keukendienst in de kantine: kantinecommissie.
 • Fluiten van wedstrijden, fluiten tijdens het Zilveren hert Toernooi: scheidsrechters-commissie.
 • Assisteren tijdens feesten en evenementen: evenementencommissie, feest-commissie.
 • Organiseren van feesten en evenementen: evenementencommissie.
 • Incidentele hulp tijdens de maandagochtendwerkzaamheden: G en T.
 • Assistentscheidsrechter bij Vitesse 1: technische commissie.
 • Incidenteel draaien van bardiensten: kantinecommissie.
 • Incidentele Gebouwen en Terrein klussen, zoals schilderen: G en T.
 • ICT klussen, zoals het optuigen van Sportlink, onderhouden van facebook, beheer en onderhoud van de website: bestuur en PR commissie.
 • Technische zaken, beheer en onderhoud: terreinbeheerder, G en T.
 • (Mede)Organiseren van de sportquiz: bestuur.
 • Clubfotograaf: PR commissie.
 • EHBO taken in de weekenden of tijdens evenementen: bestuur.

7 Procedure.
Vrijwilligers, die voldoende taken (zie punt 2) uit de opsomming van punt 6 hebben gedaan, kunnen hun beroep op de regeling aan het einde van het seizoen kenbaar maken aan hun betreffende commissievoorzitter of per mail aan de vrijwilligerscommissie. Voor het eind van het seizoen gaat de ons bekende lijst van vrijwilligers langs bij alle commissies met het verzoek deze te controleren en waar nodig aan te vullen.

De vrijwilligerscommissie legt haar besluiten vast. Men kan bezwaar tegen een besluit voorleggen aan het bestuur, dat dan het laatste woord heeft.
De vrijwilligerscommissie bestaat uit Jeroen Tromp en Hans Groen.

Meer informatie:
Neem voor meer informatie contact op met de vrijwilligerscommissie via het mailadres: vrijwilligers@vitesse22.nl.

Uitgelicht bericht

In het weekend van zaterdag 15 juni en zondag 16 juni 2019 is er de 45e editie van het Zilveren Hert Toernooi bij Vitesse’22 te Castricum.

Wij zijn van plan er om er, net als de 44 eerdere toernooien, een sportief en gezellig jeugd voetbaltoernooi van te maken.  Wij nodigen u van harte uit om teams voor dit evenement aan te melden.

Klik op onderstaande link voor meer informatie.

Zilveren Hert Toernooi 2019

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

Toernooi Always Forward - Vitesse 22 JO9-6M
22 Jun
9:00