Vrijwilligers

Vanaf de leeftijdscategorie JO12 (waarbij J staat voor Jeugd) betaalt ieder lid naast de geldende contributie een verplichte vrijwilligersbijdrage van € 35,-.  Gezinnen met meerdere ingeschreven jeugdleden vanaf de JO12 die wonen op één adres zijn slechts éénmaal die vrijwilligersbijdrage van € 35,- verschuldigd.
De jaarlijkse vrijwilligersbijdrage kan worden terugverdiend door een bijdrage te leveren aan de vele werkzaamheden die bij een voetbalvereniging nu eenmaal nodig zijn.
Vele handen maken licht werk en het verenigingswerk is nog leuk ook!  

Het vrijwilligersbeleid in een notendop

Wat doe jij voor je club?!

Zonder de vrijwilligers is er eigenlijk geen Vitesse’22. Denk je eens in: geen broodje of drinken na een wedstrijd, geen belijning op het veld, geen trainingen en geen schone kleedkamers.
De vrijwilligers bij Vitesse’22 die dit mogelijk maken worden daarom erg gewaardeerd.
Helaas is het niet zo eenvoudig om voldoende vrijwilligers te vinden. Daarom vragen we jullie allen een aantal uurtjes per jaar je in te zetten voor de club. Vrijwilligerstaken zijn er in allerlei vormen en je kan zelf kiezen wat jij voor jouw club gaat doen. Zo ben je niet alleen goed bezig maar is het voor jezelf natuurlijk ook erg gezellig, zeker als je het zelfs met je hele team tegelijk kan doen!

Terugverdienregeling vrijwilligersbijdrage
(update juni 2019)

1 Inleiding
De bedoeling van de vrijwilligersbijdrage is om jou aan te sporen iets te doen voor jouw club. Doe je dat, dan krijg je de bijdrage aan het einde van het seizoen terug.
Ben je jonger dan 23 jaar, dan kan de vrijwilligersbijdrage ook worden terugverdiend door een ouder of verzorger die een vrijwilligerstaak vervult. Voor alle jeugdleden en voor thuiswonende seniorleden onder 23 jaar geldt dat de vrijwilligersbijdrage per gezin maximaal één keer wordt geïnd. Voorwaarde daarbij is dat alle gezinsleden zijn ingeschreven op één woonadres.
Uit wat voor taken kan je kiezen om als vrijwilliger iets voor de club te doen om daardoor de bijdrage aan het eind van het seizoen terug te krijgen?

2 Taken die automatisch tot terugbetaling leiden
Een aantal activiteiten en vrijwilligerstaken leidt automatisch tot teruggave:

a. Leiders
b. Trainers (onbezoldigd)
c. Coördinatoren
d. Commissieleden: alle leden van alle (permanente) commissies.
e. Kantinemedewerkers
f. De maandagochtendploeg
g. Gastvrouwen en -heren op zaterdag
h. Aanvoerders van seniorenteams

3 Taken die ook tot terugbetaling kunnen leiden
Naast deze activiteiten zijn er nog veel meer taken die bij de teruggave van de vrijwilligersbijdrage in aanmerking worden genomen.
Denk bijvoorbeeld aan het deelnemen aan een van de vele commissies of het leiden van wedstrijden als (jeugd)scheidsrechter. Deze activiteiten dienen met de leden van de vrijwilligerscommissie, het bestuur, de seniorencommissie of de jeugdcommissie te worden afgestemd. Ben je door hen geregistreerd en voldoe je aan de voorwaarden die hieronder onder punt 4 worden uitgelegd, dan krijg je de vrijwilligersbijdrage aan het einde van het seizoen terug.

4 Criterium tijd
Als een vrijwilliger zich in een seizoen minimaal 16 uur inzet voor een vrijwilligerstaak bij Vitesse’22, kan deze in aanmerking komen voor terugbetaling van de bijdrage.
De inzet kan bestaan uit 2 hele dagen, 4 dagdelen, 8 avondvergaderingen van 2 uur, 16 klussen van gemiddeld een uur, 6 tot 7 wedstrijden als scheidsrechter en alle andere varianten die in totaal tot 16 uur inzet leiden.

Gedurende het seizoen kan met stapelen van de aan de verschillende vrijwilligersklussen bestede tijd, het recht op teruggave worden opgebouwd.
Voorbeeld: een combinatie van een veilingavond in de bediening van 2 uur, het leiden van 4 wedstrijden fluiten van jeugdwedstrijden à 1,5 uur en ook een middag op het Zilveren Hert Toernooi zijn samen goed voor 16 uur en geven daarmee recht op teruggave.
Het lid (of de ouder) moet dit zelf bijhouden en bij de betreffende coördinator of bij de vrijwilligerscommissie om teruggaaf vragen. Bij de beoordeling van de “stapel” zijn wij coulant.

5 Gastheren en -vrouwen op zondag
Op de zondag wordt het gastheer- en gastvrouwschap gecoördineerd door de seniorencommissie. Deze verdeelt de beurten voor gastheer- en gastvrouwschap gedurende het speelseizoen over alle lagere seniorenteams. De seniorencommissie zorgt voor een eerlijke taakverdeling en registreert de beurten van de teams. Aan de hand daarvan adviseert de commissie het bestuur over de jaarlijkse teruggave van de vrijwilligersbijdrage aan de teams en hun leden.

6 Lijst met overige vrijwilligerstaken
Hieronder volgt een lijst met taken waarmee de vrijwilligersbijdrage kan worden terugverdiend.
Deze lijst is niet volledig en er zijn dus meer taken en klussen die in aanmerking komen. Commissies die vrijwilligers voor een bepaalde taak nodig hebben kunnen hun wens kenbaar maken aan de vrijwilligerscommissie. Die zet de taak op deze lijst en/of gaat op zoek naar kandidaten.
Achter de volgende activiteiten staat de verantwoordelijke commissie, met wie het beste contact kan worden opgenomen om je aan te melden voor vrijwilligerstaken:

 • Incidenteel draaien van keukendienst in de kantine: kantinecommissie.
 • Incidenteel draaien van bardiensten: kantinecommissie.
 • Fluiten van wedstrijden, fluiten tijdens het Zilveren hert Toernooi: scheidsrechterscommissie.
 • Assistent-scheidsrechter bij Vitesse 1: technische commissie.
 • Organiseren van feesten en evenementen: evenementencommissie.
 • Assisteren tijdens feesten en evenementen: evenementencommissie.
 • Incidentele hulp tijdens de maandagochtendwerkzaamheden: gebouwen en terreinen.
 • Technische zaken, beheer en onderhoud: terreinbeheerder, gebouwen en terreinen.
 • Incidentele Gebouwen en Terrein klussen, zoals schilderen: gebouwen en terreinen.
 • ICT klussen, zoals het onderhouden van facebook, beheer en onderhoud van de website: bestuur en pr-commissie.
 • PR en communicatiewerkzaamheden: pr-commissie
 • Clubfotograaf: pr-commissie.
 • (Mede)Organiseren van de sportquiz: bestuur.
 • EHBO-taken in de weekenden of tijdens evenementen: bestuur.

7 Procedure
Vrijwilligers, die in een seizoen taken hebben verricht die zijn genoemd onder 3 tot en met 6, kunnen een beroep doen op het recht op teruggave van de vrijwilligersbijdrage. Ze kunnen daarvoor aan het einde van het seizoen – uiterlijk vóór 1 juli een verzoek doen bij de vrijwilligerscommissie. In het verzoek wordt vermeld: de taken en voor welke commissie deze taken zijn verricht en de tijd die eraan is besteed. Het verzoek moet worden gemaild naar: vrijwilligerscommissie@vitesse22.nl.

Voor de beslissing op het verzoek zal de vrijwilligerscommissie contact opnemen met de betrokken commissie(s). In geval van afwijzing of twijfel wordt hierover met de aanvrager gecommuniceerd.

Als een lid (of ouder) het niet eens is met het besluit, dan kan bezwaar worden ingediend bij het bestuur, o.a. per email via
bestuur-vitesse22@vitesse22.nl. Als op basis van het verzoek wordt besloten tot teruggave van de vrijwilligersbijdrage, dan geeft de vrijwilligerscommissie dat door aan de financiële administratie die de vrijwilligersbijdrage verrekend in de contributie-factuur voor het nieuwe seizoen.

Meer informatie:
Neem voor meer informatie contact op met de vrijwilligerscommissie via het emailadres: vrijwilligers@vitesse22.nl.

Uitgelicht bericht

In het weekend van zaterdag 15 juni en zondag 16 juni 2019 is er de 45e editie van het Zilveren Hert Toernooi bij Vitesse’22 te Castricum.

Wij zijn van plan er om er, net als de 44 eerdere toernooien, een sportief en gezellig jeugd voetbaltoernooi van te maken.  Wij nodigen u van harte uit om teams voor dit evenement aan te melden.

Klik op onderstaande link voor meer informatie.

Zilveren Hert Toernooi 2019

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

Vitesse 22 1 - Meervogels 1
22 Aug
19:00
Castricum 1 - Limmen 1
22 Aug
19:00
Vitesse 22 JO12-1 - ADO 20 JO12-1
22 Aug
19:00
Vitesse 22 7 - Vitesse 22 10
23 Aug
19:30