Kleding / Clubtenue

Clubtenue
De clubkleuren van Vitesse’22 zijn:

 • Blauwzwart gestreept shirt met het Vitesse’22 logo
 • Zwarte broek met logo
 • Blauwe voetbalsokken met zwarte boord, voorzien van het logo

De voetbalsokken zijn in alle maten tegen betaling verkrijgbaar bij: Ab Geldermans Sport, Zeestraat 4 in Beverwijk, tel.: (0251) 22 72 10.

Kledingplan
Bij Vitesse’22 werken we met een kledingplan. Dit houdt in dat Vitesse’22 aan elk in de competitie spelend lid een tenue ter beschikking stelt. Tot het kledingplan behoren wedstrijdkleding, bestaande uit een shirt en een broek. Deze zullen bij slijtage of defect door de vereniging worden vervangen. De kousen behoren niet tot het kledingplan en zijn te verkrijgen bij Ab Geldermans Sport in Beverwijk. De wedstrijdkleding is eigendom van Vitesse’22 en niet van het individuele lid. De bijdrage per spelend lid om dit kledingplan mogelijk te maken bedraagt € 15,- per seizoen.

Aan het einde van de competitie dienen het shirt en de broek te worden ingeleverd. Hiertoe is informatie op de website te vinden. Bij de start van de competitie wordt per team een tas met kleding met shirts en broeken weer ter beschikking gesteld.

Trainingspakken
Vitesse’22 stelt aan haar leden jeugdleden een trainingspak ter beschikking.

Vitesse’22 heeft voor het gebruik van de pakken een aantal spelregels opgesteld ten einde:

 • De levensduur van de trainingspakken zo lang mogelijk en de kosten voor onderhoud en beheer zo laag mogelijk te houden.
 • Duidelijkheid aan de leden, leiders en ouders te verschaffen.
 • Verzekerd te zijn van eenheid in afspraken binnen Vitesse’22.

Alle pakken hebben een code. Het begint met de maatvoering (XXL tot 112 zie label binnenkant) en een volgnummer in het zwart.

Bij het opstellen van de regels hebben wij als uitgangspunt gehanteerd dat elke leider, speler en/of ouder de trainingspakken en jassen gebruikt alsof deze zijn/haar eigendom is. Maar om te voorkomen dat misverstanden ontstaan, hebben wij onderstaande spelregels opgesteld. Iedereen weet dan wat de rechten en plichten zijn.

Spelregels bij het gebruik van de kleding (shirt, broekje en trainingspak)

 • De kleding blijft eigendom van de vereniging en NIET van het individuele (jeug)dlid.
 • Per team wordt een set kleding uitgereikt.
 • Bij de start van het seizoen ontvangt de leider van het team een tas met trainingspakken en een tas met kleding. De leider controleert het aantal en de kwaliteit ervan. Hij/zij tekent af voor ontvangst. De leider is vanaf dat moment primair verantwoordelijk voor de kleding.
 • Aan het einde van het seizoen levert de leider de kleding in bij de Materialencommissie. De vertegenwoordiger van de Materialencommissie controleert de kleding en de kwaliteit ervan. Hij tekent af voor ontvangst. De leider is vanaf dat moment niet meer verantwoordelijk voor de kleding.
 • Alle trainingspakken zijn genummerd en het nummer bestaat uit twee delen: maatvoering & paknummering.
 • Elke speler heeft gedurende het seizoen een “eigen” trainingspak en gebruikt altijd dit trainingspak. De leider heeft een lijst en legt vast welke speler, welk trainingspak gebruikt. Vanaf dat moment ligt de primaire verantwoordelijkheid van het trainingspak bij de betreffende speler.
 • Voor het bij elkaar houden van de kleding wordt per team ook een grote tas verstrekt. Spelers nemen bij voorkeur geen individuele kleding mee naar huis.
 • Wanneer trainingspakken compleet of gedeeltelijk ontbreken, zijn de kosten voor de aanvulling of herstelling voor rekening van de betreffende speler.
 • De kleding wordt uitsluitend gebruikt bij (competitie-)wedstrijden en tijdens toernooien. Er mag NIET in worden getraind.
 • Het (organiseren van het) wassen van de kleding is de verantwoordelijkheid van de leider van het team.
 • De leiders geven, tijdens het seizoen, kapotte en beschadigde kleding terug aan de Materialencommissie. Deze commissie zorgt voor reparatie en eventuele vervanging.
 • Na bovenbedoelde inlevering stelt de Materialencommissie een lijst vast van alle ontbrekende kleding.  De kosten voor de noodzakelijke aanvulling komen voor rekening van de desbetreffende speler. Hiervoor ontvangt hij/zij (dan wel de ouder(s) of verzorger(s)) een gespecificeerde factuur van onze financiële commissie.

De Materialencommissie zorgt er ook voor dat na het seizoen alle kleding weer in zodanig staat zijn dat bij de start van het seizoen een volledige set kleding kan worden uitgereikt

Voor vragen kunt U zich wenden tot de leider van het team of tot de materialencommissie.

 

Overige Clubkleding en materialen

In de vereniging wordt naast de clubkleding ook nog overige kleding verstrekt aan staf, trainers en begeleiding, oa. coachjassen en diverse shirts. De nieuwe kledinglijn daarvan is in overleg met Geldermans vastgesteld. Diverse andere kleding uit deze lijn, voorzien van het Vitesse logo kan ook door leden zelf worden aangeschaft. Dat is bijvoorbeeld kleding die in de trainingen kan worden gebruikt, of in vrije tijd kan worden gedragen. Daarnaast is nu een voetbaltas te koop met ons eigen Vitesse logo. Het aan te bieden assortiment zal regelmatig met nieuwe items worden aangevuld.

Deze kleding en materialen kunnen worden aangeschaft in de winkel van Ab Geldermans in Beverwijk, of via het webportal van de kledinglijn op deze website.

Uitgelicht bericht

Update 5 juni 2021

Corona beleid Vitesse’22

Vitesse’22 hanteert de volgende corona preventiemaatregelen:

ALGEMEEN

SPORTERS

 • Voor jeugdleden tot 18 jaar gelden geen beperkingen. Wedstrijden zijn toegestaan.
 • Leden van 18 jaar en ouder mogen op het sportcomplex onbeperkt trainen en alleen onderlinge wedstrijden zijn toegestaan
 • Buiten spelsituaties houden sporter van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand
 • (Onderlinge) wedstrijden worden vooraf gereserveerd bij de wedstrijdsecretaris via wedstrijdsecretariaat@vitesse22.nl
 • Kleedkamers zijn open
 • In binnenruimten is het dragen van mondkapjes verplicht vanaf 13 jaar

KANTINE EN TERRAS

 • De kantine en terras mogen open tot 22.00 uur; maximaal 50 personen elk
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck is verplicht
 • Reserveren kan…

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

Vitesse 22 trim daames - Training
5 Aug
20:00
HGAD - Training
8 Aug
9:00
VVW 1 - Vitesse 22 1
8 Aug
14:00
ADO 20 JO14-1 - Vitesse 22 JO14-1
14 Aug
11:00