Nieuwsbericht

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021
Kantine De Treffer – maandag 28 februari 2022 om 20.00 uur

Beste leden,

Het bestuur van Vitesse’22 nodigt u uit om de Algemene Ledenvergadering 2021 bij te wonen. Na eerdere uitstel wordt deze gehouden op
maandag 28 februari 2022, om 20.00 uur in onze kantine.

Het jaarverslag over seizoen 2020-2021 en de notulen van de vorige ALV kunt u samen met de agenda downloaden door te klikken op deze link.

Om een vlotte behandeling van het jaarverslag en de notulen te kunnen bereiken vragen wij u beide stukken op een eerder moment te lezen.

Wij hopen u op 28 februari te mogen ontmoeten.

Met sportieve groet,
Het bestuur