Nieuwsbericht

Hierbij nodigt het bestuur alle leden, spelend of niet spelend, ereleden, leden van verdienste, ouders van jeugdleden, trainers, leiders en vrijwilligers van harte uit om aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering op maandag 5 november 2018 om 20:00 uur. Deze wordt gehouden in kantine De Treffer op Sportpark de Puikman.

Programma:

20:00           Inloop en tekenen van de presentielijst

20:10            Start ALV

21:30            Napraten

Agenda:

 1. 1. Opening
 2. 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. 3. Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering van 6 november 2017
 4. 4. Jaarverslag van het Bestuur en de Commissies over het seizoen 2017-2018
 5. 5. Jaarverslag van de financiële commissie over het seizoen 2017-2018
 6. 6. Verslag van de kascommissie
 7. 7. Benoeming kascommissie
 8. 8. Jaarplan seizoen 2018-2019
 9. 9. Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2018-2019
 10. 10. Benoeming erelid, lid van verdienste en vrijwilliger van het jaar
 11. 11. Rondvraag
 12. 12. Sluiting

De stukken voor de ALV zijn op te vragen door een mail te sturen naar bestuur-vitesse22@vitesse22.nl. Het financiële jaarverslag zal tijdens de vergadering beschikbaar worden gesteld en toegelicht.

 

Uitgelicht bericht

Zoals eerder al is aangekondigd gaat Vitesse vanaf dit seizoen voor de inning van de contributie en de verplichte vrijwilligersbijdrage gebruik maken van ClubCollect. Door omstandigheden heeft deze overgang helaas langer geduurd dan de bedoeling is geweest maar nu is het zover. Op wat uitzonderingen krijgen alle leden per mail of per brief de factuur toegezonden voor de verschuldigde contributie 2018-2019. Vervolgens is elk lid zelf aan de beurt voor de feitelijke betaling van deze contributie!  Je gaat daarvoor naar jouw persoonlijke betaalpagina. Daar zie je alle informatie over de factuur en de mogelijkheden voor de betaling. Betaling ineens kan zowel via ideal of (zoals het tot nu toe veelal ging)via automatische incasso. Kies je voor automatische incasso dan kun je desgewenst ook kiezen om in 2 termijnen te betalen met een interval van 2 maanden (dit seizoen in november 2018 de 1etermijn en in januari 2019 de 2etermijn).

Terugbetaling…

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

KFC JO9-2 - Vitesse 22 JO9-1
17 Nov
8:30
Vitesse 22 JO8-2 - Dijk De asv JO8-6
17 Nov
9:00
Vitesse 22 JO8-1 - Koedijk JO8-1
17 Nov
9:00
Limmen JO9-2 - Vitesse 22 JO9-2
17 Nov
9:00