Nieuwsbericht

UITNODIGING
Het bestuur van Vitesse’22 heet alle leden, ereleden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en trainers van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering, ook wel de jaarvergadering of ALV genoemd,  op maandag 4 november 2019 in onze kantine “De Treffer”, aanvang 20.00 uur en inloop vanaf 19.30 uur.

Indien het vereiste minimumaantal leden van 2/3e van de stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt de vergadering door de voorzitter gesloten en even later weer geopend. Stemgerechtigd zijn alle seniorenleden en ereleden.

AGENDA

Opening

 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering van 5 november 2018
 • Jaarverslag seizoen 2018-2019
 • Jaarrekening seizoen 2018-2019
  (Is tijdens de vergadering beschikbaar en wordt toegelicht)
 • Kascommissie
  a Verslag van de Kascommissie
  b Besluit decharge van het bestuur m.b.t. seizoen 2018-2019
  c Benoeming kascommissie
 • Jaarplan seizoen 2019-2020
 • Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2019-2020
 • Statuten – noodzaak tot wijziging
 • Renovatieplan tribune, dak en kleedkamers 9 t/m 11 – presentatie
  a Presentatie schetsontwerp alternatieven door Arjen Fruitema
  b Bespreken financiële consequenties
 • Vitesse Rookvrij
 • Veilig sporten bij Vitesse – presentatie
 • Benoeming erelid, lid van verdienste en vrijwilliger van het jaar
 • Samenstelling van het bestuur en rooster van aftreden
 • Rondvraag
 • Sluiting

De stukken voor de ALV zijn via deze link (ALV ledenvergadering) te downloaden. Het financiële jaarverslag zal tijdens de vergadering beschikbaar worden gesteld en toegelicht.

 

Uitgelicht bericht

Update 03-03-2021

Corona beleid Vitesse’22

Vitesse’22 hanteert de volgende corona preventiemaatregelen:

ALGEMEEN

AVONDKLOK

 • Het is verboden om tussen 21.00 en 04.30 uur op de openbare weg te zijn.

SPORTERS

 • Leden onder 27 jaar mogen op het sportcomplex onbeperkt trainen en onderlinge wedstrijden zijn toegestaan
 • Onderlinge wedstrijden worden vooraf gereserveerd bij de wedstrijdsecretaris via wedstrijdsecretariaat@vitesse22.nl
 • Leden van 27 jaar en ouder mogen zeer beperkt trainen:
  • in groepjes van maximaal 2 personen
  • op 1,5 meter onderlinge afstand

GEBRUIK VAN KLEEDKAMERS

 • Kleedkamers zijn gesloten
 • Toiletgebruik is mogelijk

BEZOEKERS, OUDERS/VERZORGERS

 • Publiek bij trainingen of onderlinge wedstrijdjes is niet toegestaan
 • Ouders brengen kinderen tot aan de poort waar leiders de kinderen…

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

HGAD - Training
9 Mei
9:00
Vitesse 22 selectie - Vitesse 22 O19
9 Mei
9:30
Vitesse 22 VR1 - Training
9 Mei
10:00
Vitesse 22 4 - Vitesse 22 11
9 Mei
11:30