Nieuwsbericht

UITNODIGING
Het bestuur van Vitesse’22 heet alle leden, ereleden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en trainers van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering, ook wel de jaarvergadering of ALV genoemd,  op maandag 4 november 2019 in onze kantine “De Treffer”, aanvang 20.00 uur en inloop vanaf 19.30 uur.

Indien het vereiste minimumaantal leden van 2/3e van de stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt de vergadering door de voorzitter gesloten en even later weer geopend. Stemgerechtigd zijn alle seniorenleden en ereleden.

AGENDA

Opening

 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering van 5 november 2018
 • Jaarverslag seizoen 2018-2019
 • Jaarrekening seizoen 2018-2019
  (Is tijdens de vergadering beschikbaar en wordt toegelicht)
 • Kascommissie
  a Verslag van de Kascommissie
  b Besluit decharge van het bestuur m.b.t. seizoen 2018-2019
  c Benoeming kascommissie
 • Jaarplan seizoen 2019-2020
 • Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2019-2020
 • Statuten – noodzaak tot wijziging
 • Renovatieplan tribune, dak en kleedkamers 9 t/m 11 – presentatie
  a Presentatie schetsontwerp alternatieven door Arjen Fruitema
  b Bespreken financiële consequenties
 • Vitesse Rookvrij
 • Veilig sporten bij Vitesse – presentatie
 • Benoeming erelid, lid van verdienste en vrijwilliger van het jaar
 • Samenstelling van het bestuur en rooster van aftreden
 • Rondvraag
 • Sluiting

De stukken voor de ALV zijn via deze link (ALV ledenvergadering) te downloaden. Het financiële jaarverslag zal tijdens de vergadering beschikbaar worden gesteld en toegelicht.

 

Uitgelicht bericht

Klik op één van onderstaande links voor informatie.

Lid worden van Vitesse’22

Betaling lidmaatschap

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

VSV 2 - Vitesse 22 3
20 Nov
20:00
Vitesse 22 JO8-2 - FC Uitgeest JO8-2
23 Nov
8:30
Vitesse 22 JO8-1 - ADO '20 JO8-1
23 Nov
8:30
Vitesse 22 JO9-5 - FC Uitgeest JO9-5
23 Nov
8:30