Nieuwsbericht

UITNODIGING
Het bestuur van Vitesse’22 heet alle leden, ereleden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en trainers van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering, ook wel de jaarvergadering of ALV genoemd,  op maandag 4 november 2019 in onze kantine “De Treffer”, aanvang 20.00 uur en inloop vanaf 19.30 uur.

Indien het vereiste minimumaantal leden van 2/3e van de stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt de vergadering door de voorzitter gesloten en even later weer geopend. Stemgerechtigd zijn alle seniorenleden en ereleden.

AGENDA

Opening

 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering van 5 november 2018
 • Jaarverslag seizoen 2018-2019
 • Jaarrekening seizoen 2018-2019
  (Is tijdens de vergadering beschikbaar en wordt toegelicht)
 • Kascommissie
  a Verslag van de Kascommissie
  b Besluit decharge van het bestuur m.b.t. seizoen 2018-2019
  c Benoeming kascommissie
 • Jaarplan seizoen 2019-2020
 • Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2019-2020
 • Statuten – noodzaak tot wijziging
 • Renovatieplan tribune, dak en kleedkamers 9 t/m 11 – presentatie
  a Presentatie schetsontwerp alternatieven door Arjen Fruitema
  b Bespreken financiële consequenties
 • Vitesse Rookvrij
 • Veilig sporten bij Vitesse – presentatie
 • Benoeming erelid, lid van verdienste en vrijwilliger van het jaar
 • Samenstelling van het bestuur en rooster van aftreden
 • Rondvraag
 • Sluiting

De stukken voor de ALV zijn via deze link (ALV ledenvergadering) te downloaden. Het financiële jaarverslag zal tijdens de vergadering beschikbaar worden gesteld en toegelicht.

 

Uitgelicht bericht

Corona beleid Vitesse’22

29 augustus 2020

Vitesse’22 hanteert de volgende corona preventiemaatregelen:

 • De richtlijnen van NOC*NSF zijn van toepassing – zie https://nocnsf.nl/sportprotocol
 • Volwassenen houden overal 1,5 meter afstand
 • Voor de veldindeling: kijk op https://www.vitesse22.nl/programma/
 • Kleedkamers mogen worden gebruikt en spelers mogen douchen – echter:
  • niet meer dan 8 volwassenen tegelijk in 1 kleedkamer
  • omkleden en douchen vindt plaats in 2 shifts; de leider regelt dit
 • In de kleedkamers komen alleen leiders en begeleiders – géén andere ouders
 • De kantine is open; men mag die alleen gebruiken via zitplaatsen
 • Volg de looproute in de kantine en gebruik de QR code bij de ingang voor het in- en uitchecken in de kantine
 • Hoest of nies je vaak, heb je ernstige hoofdpijn of je koorts? ga dan naar huis
 • Geef elkaar de ruimte!

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

Vitesse 22 JO8-4 - ODIN 59 JO8-5
26 Sep
8:30
Vitesse 22 JO8-2 - FC Uitgeest JO8-3
26 Sep
8:30
ODIN 59 JO8-3 - Vitesse 22 JO8-3
26 Sep
8:30
HSV JO13-2 - Vitesse 22 JO13-2
26 Sep
9:00