Nieuwsbericht

Medio augustus hebben leden met automatische incasso een mail ontvangen over de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen op dinsdag 30 augustus a.s.. Daarbij is ook de gewijzigde systematiek voor de “terugbetaling” van de betaalde vrijwilligersbijdrage ad € 35,– toegelicht. Immers, leden die het afgelopen seizoen een bijdrage hebben geleverd aan het vele werk binnen onze club hebben die terugbetaling natuurlijk ten volle verdiend! En dat zijn er (gelukkig) heel wat, want nog steeds hebben we vrijwilligers nodig op vele fronten!

Om het tijdrovende werk van al die terugbetalingen voortaan te vermijden, is gekozen voor een terugbetaling via de factuur voor de contributie + vrijwilligersbijdrage voor het nieuwe seizoen. Heeft een lid dus recht op teruggaaf dan ziet hij of zij naast de vrijwilligersbijdrage voor het nieuwe seizoen óók een aftrekpost voor de teruggaaf over het afgelopen seizoen. Per saldo is in zo’n geval dus alleen de contributie verschuldigd.

Extra aandachtspunt!!

De afgelopen jaren werden de gegevens voor de terugbetaling door de vrijwilligerscommissie doorgegeven aan de ledenadministratie. Als gevolg van het tragische overlijden van Dorry Poel eind vorig jaar zijn diverse personen druk bezig geweest het bestand met alle vrijwilligers opnieuw zo compleet mogelijk in beeld te krijgen. Mede door onze grote groep vrijwilligers is dat een enorme klus gebleken, waarbij aan hiaten nauwelijks viel te ontkomen. Dat is inmiddels ook wel gebleken uit diverse reacties naar aanleiding van de eerdergenoemde mailing. Daarom doen wij bij deze een dringend beroep op een ieder die in aanmerking komt of meent te komen voor teruggave van de vrijwilligersbijdrage, om de medio augustus gemailde factuur goed te checken!

Ontbreekt op die factuur de regel “Terugverdiende vrijwilligersbijdrage over afgelopen seizoen 2015/2016” stuur dan zo spoedig mogelijk een mail  naar ledenadministratie@vitesse22.nl. Niet alleen zal in die gevallen (in principe) de € 35,– alsnog worden overgemaakt naar het desbetreffende lid, maar bovendien kan het grote vrijwilligersbestand van Vitesse’22 daarmee verder ge-updated worden!!!

Uitgelicht bericht

Update 19-11-2020

Vitesse’22 hanteert de volgende corona preventiemaatregelen:

ALGEMEEN

 

SPORTERS

 • Jeugd onder 18 mag onbeperkt trainen en onderlinge wedstrijden zijn toegestaan
 • Leden van 18 jaar en ouder mogen zeer beperkt trainen:
  • in groepjes van maximaal 4 personen
  • zo veel mogelijk in vaste samenstelling en per groepje herkenbaar
  • op 1,5 meter onderlinge afstand
  • zij regelen en handhaven dit zelf

 

GEBRUIK VAN KLEEDKAMERS

 • Kleedkamers zijn gesloten
 • Toiletgebruik is mogelijk

 

BEZOEKERS, OUDERS/VERZORGERS

 • Publiek bij trainingen of onderlinge wedstrijdjes is niet toegestaan
 • Ouders brengen kinderen tot aan de poort waar leiders de kinderen opvangen
 • De kantine is tot nader order gesloten

 

Wij wensen iedereen ondanks de beperkingen toch sportplezier en een goede gezondheid!

Het NOC/NSF…

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

Vitesse 22 JO12 toernooi - Vitesse 22 JO11 toernooi
23 Jan
11:00
Vitesse 22 JO12 toernooi - Vitesse 22 JO11 toernooi
30 Jan
11:00
Vitesse 22 JO12 toernooi - Vitesse 22 JO11 toernooi
6 Feb
11:00
Vitesse 22 JO12 toernooi - Vitesse 22 JO11 toernooi
13 Feb
11:00