Nieuwsbericht

Het is maandag 6 november. We zijn in De Treffer op de Puikman. Het loopt tegen acht uur in de avond en de kantine van Vitesse is al behoorlijk vol. De algemene ledenvergadering oftewel de jaarvergadering, gaat zo dadelijk beginnen. Er wordt hier en daar lijkt het wel enigszins heimelijk en ietwat nerveus overlegd, koppen bij elkaar gestoken en veel koffiegedronken, verwachtingsvol… We zijn met veel meer mensen dan anders en voelen dat er iets in de lucht hangt. Gaat het bestuur vanavond een zware dobber krijgen? Staat er oppositie klaar om af te rekenen met het gevoerde beleid? Zal het bestuur de op zich afgevuurde vragen naar tevredenheid kunnen beantwoorden? En hoe staat de club er eigenlijk financieel voor? Hoe kan je in iets meer dan een jaar tijd een nieuwe bestuurskamer en een nieuwe oefenkooi voor mekaar breien?

Enigszins klammig, maar geroutineerd en vastberaden, slaat de voorzitter met een enorme hamer op een houten blok de jaarvergadering aan de gang.
Om gelijk vast te stellen dat we weliswaar in groten getale aanwezig zijn, maar het vereiste aantal leden niet hebben gehaald. En dus slaat de voorzitter de zaak weer af.
Om nog geen halve minuut later de vergadering toch weer aan de praat te slaan.

Pas dan wordt het serieus en beginnen we met een minuut stilte…
Kortom, de algemene ledenvergadering van Vitesse is achter de rug. Wel 72 bezoekers hadden de moeite genomen naar de kantine te komen.
De honk- en softbaltak had de aftrap met een presentatie over de stand van zaken en talloze goede voornemens om deze tak meer in de schijnwerpers te krijgen. Prima.
Het verslag van vorig jaar is met een aantal opmerkingen van een kritische lezer vastgesteld.

Er was een uitgebreid jaarverslag van het bestuur en alle commissies, dat rustig en bedachtzaam pagina voor pagina de revue is gepasseerd. Hier en daar een vraag, hier en daar een toelichting. Wie dit verslag heeft gelezen heeft echt een goed overzicht gekregen van wat er allemaal in onze vereniging gebeurt.

Het financieel verslag heeft de vergadering ertoe gebracht het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Ondanks de twee eerdergenoemde forse investeringen staan we er goed voor, al moeten we ons realiseren dat we zonder de veilingopbrengst geen sluitende begroting hebben. De contributies voor het komende seizoen zijn gemiddeld met iets minder dan 5 % gestegen.

Het kledingplan heeft tot een aantal vragen geleid. Niet ieder team bezit een passend aantal passende tenues. In overleg met de materialencommissie gaan hier passende oplossingen bedacht worden.
O

ok de vrijwilligersbijdrage en dan met name de terugverdienmogelijkheden hiervoor heeft tot een aantal vragen geleid. Het bestuur kon aankondigen dat de nieuwe regeling de dag na deze vergadering op de website zou worden gepubliceerd, inclusief de gevraagde lijst met vrijwilligerstaken.  Hetgeen, naar uw verslaggever heeft vernomen, ook daadwerkelijk is gebeurd.
Vervolgens hield het hoofd jeugdopleiding met een gloedvol betoog de aandacht van de volle zaal volledig gefocust. Hij zette uiteen waar de trainersstaf mee bezig is. In totaal 70 trainers zijn op gestructureerde manier aan het werk om zowel het plezier als de prestaties van onze voetballende jeugd naar een hoger plan te tillen. Eerst met het trainen van de basistechnieken, later met meer aandacht voor het positiespel.

Tot slot een belangrijk moment in het verenigingsjaar, de vrijwilliger van het jaar. Het zijn er dit jaar twee. En wel twee groepen.
De projectgroep oefenkooi heeft zich anderhalf jaar lang intensief met de voorbereiding en de uiteindelijke realisering van het nieuwe Bakkerspleintje beziggehouden en is benoemd tot vrijwilliger van het jaar 2017.

De jubileumgroep Vitesse 95 heeft in een half jaar tijd een grandioos jubileumfeest georganiseerd en tot ieders tevredenheid ten uitvoer gebracht en is eveneens benoemd tot vrijwilliger van het jaar 2017.

Na de rondvraag met een aantal vragen en antwoorden neemt de voorzitter opnieuw zijn hamer ter hand en slaat zijn aanbod voor een drankje op het hakblok.

Hans Groen, Secretaris

Uitgelicht bericht

Overzicht Puikman

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

Alkmaarsche Boys 6 - Vitesse 22 7
30 Maa
20:00
FC Uitgeest VR18+1 - Vitesse 22 VR18+1
31 Maa
20:00
Vitesse 22 VR18+1 - EVC VR18+1
31 Maa
20:30
WSV 1930 VR18+1 - Vitesse 22 VR18+1
31 Maa
21:30