Nieuwsbericht

De voetbalkwis die gepland stond voor vrijdag 20 januari gaat niet door. Het slechts beschikbaar zijn van een halve kwis & kwismaster is hier debet aan. De kwis staat nu gepland voor vrijdag 10 februari.