Nieuwsbericht

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2014-2015 zijn inmiddels al in gang gezet. Het bijwerken van de ledenadministratie is daarbij een belangrijk onderdeel. Om dit proces goed te laten verlopen willen wij alle leden zo goed mogelijk informeren over de geldende regels met betrekking tot aan- en afmelden. Wij hopen hiermee niet alleen misverstanden te voorkomen maar vooral een zo nauwkeurig mogelijk beeld krijgen van het ledenbestand bij de start van het nieuwe seizoen. Dat is onder andere van belang voor:

 • Het inschrijven van teams voor de competitie;
 • Het samenstellen van de teams en het eventueel aanvragen van jeugddispensaties;
 • Het plannen van trainingen en het aanstellen van trainers;


Opzeggen lidmaatschap

Wij gaan er uiteraard van uit dat onze huidige leden ook het volgende seizoen bij Vitesse’22 zullen voetballen. Mocht dit toch niet zo zijn dan verzoeken wij de (ouders van de) desbetreffende leden of donateurs het lidmaatschap op te zeggen vóór 15 mei a.s..

Dit dient per brief of per e-mail kenbaar gemaakt te worden bij onze ledenadministratie.
Dus een al dan niet mondelinge afmelding bij een leider of een aanvoerder wordt niet als een reglementaire afmelding aangemerkt! Alleen de afmelding bij de ledenadministratie is bepalend.
Wanneer het lidmaatschap niet vóór 15 mei 2014 wordt opgezegd, zal de contributie voor het gehele seizoen 2014-2015 normaal in rekening worden gebracht.
Iedereen die opzegt krijgt hiervan per e-mail een bevestiging van onze ledenadministratie.

Adreswijzigingen, wijziging telefoonnummer en wijziging e-mailadressen

Het is daarnaast van groot belang dat de juiste adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van onze leden, medewerkers en overige relaties bij ons bekend zijn. Geef daarom wijzigingen direct door aan de ledenadministratie. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan e-mailadressen van jeugdleden die bij aanmelding nog geen eigen e-mailadres hadden.

 

Uitgelicht bericht

Update 03-03-2021

Corona beleid Vitesse’22

Vitesse’22 hanteert de volgende corona preventiemaatregelen:

ALGEMEEN

AVONDKLOK

 • Het is verboden om tussen 21.00 en 04.30 uur op de openbare weg te zijn.

SPORTERS

 • Leden onder 27 jaar mogen op het sportcomplex onbeperkt trainen en onderlinge wedstrijden zijn toegestaan
 • Onderlinge wedstrijden worden vooraf gereserveerd bij de wedstrijdsecretaris via wedstrijdsecretariaat@vitesse22.nl
 • Leden van 27 jaar en ouder mogen zeer beperkt trainen:
  • in groepjes van maximaal 2 personen
  • op 1,5 meter onderlinge afstand

GEBRUIK VAN KLEEDKAMERS

 • Kleedkamers zijn gesloten
 • Toiletgebruik is mogelijk

BEZOEKERS, OUDERS/VERZORGERS

 • Publiek bij trainingen of onderlinge wedstrijdjes is niet toegestaan
 • Ouders brengen kinderen tot aan de poort waar leiders de kinderen…

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

HGAD - Training
16 Mei
9:00
Vitesse 22 selectie - Vitesse 22 O19
16 Mei
9:30
Vitesse 22 VR1 - Training
16 Mei
10:00
Vitesse 22 4 - Vitesse 22 6
16 Mei
11:30