Nieuwsbericht

Binnen Vitesse’22 vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Om die reden staat beleid rond seksuele intimidatie bij Vitesse’22 hoog op de agenda. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen het thema seksuele intimidatie keer op keer onze ogen.

Vitesse’22 wil een veilige omgeving voor alle kinderen creëren in samenwerking met organisaties, die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren.

Eén van de manieren om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met minderjarigen werken. Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het doel waarvoor hij of zij wordt ingezet, bijvoorbeeld het begeleiden van een team.

Bij Vitesse’22 vinden wij het belangrijk dat alle kinderen met plezier kunnen voetballen in een veilige omgeving. Het jeugdbestuur van Vitesse22 wil daarom als onderdeel van haar beleid alle vrijwilligers van 16 jaar en ouder, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen, vragen om een VOG. Dit betekent dat alle leiders, trainers, verzorgers, coördinatoren, gastheren/gastvrouwen, alle commissieleden die actief zijn voor de jeugd en de leden van het hoofdbestuur een VOG moeten aanvragen. Zij zullen hierover geïnformeerd worden. Daarnaast worden binnenkort ook de ‘Gedragsregels tegen seksuele intimidatie begeleiders binnen Vitesse’22’ op de website geplaatst.

Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft. Om ervoor te zorgen dat dergelijke personen ook niet binnen andere sportclubs in de omgeving kunnen werken met kinderen, heeft het jeugdbestuur diverse sportclubs in de omgeving informeel benaderd om dezelfde eis aan hun vrijwilligers te stellen. Zo is FCC inmiddels het voorbeeld van Vitesse 22 gevolgd.

De Jeugdcommissie

Uitgelicht bericht

Update 19-11-2020

Vitesse’22 hanteert de volgende corona preventiemaatregelen:

ALGEMEEN

 

SPORTERS

 • Jeugd onder 18 mag onbeperkt trainen en onderlinge wedstrijden zijn toegestaan
 • Leden van 18 jaar en ouder mogen zeer beperkt trainen:
  • in groepjes van maximaal 4 personen
  • zo veel mogelijk in vaste samenstelling en per groepje herkenbaar
  • op 1,5 meter onderlinge afstand
  • zij regelen en handhaven dit zelf

 

GEBRUIK VAN KLEEDKAMERS

 • Kleedkamers zijn gesloten
 • Toiletgebruik is mogelijk

 

BEZOEKERS, OUDERS/VERZORGERS

 • Publiek bij trainingen of onderlinge wedstrijdjes is niet toegestaan
 • Ouders brengen kinderen tot aan de poort waar leiders de kinderen opvangen
 • De kantine is tot nader order gesloten

 

Wij wensen iedereen ondanks de beperkingen toch sportplezier en een goede gezondheid!

Het NOC/NSF…

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

Vitesse 22 JO12 toernooi - Vitesse 22 JO11 toernooi
23 Jan
10:30
Vitesse 22 JO12 toernooi - Vitesse 22 JO11 toernooi
30 Jan
10:30
Vitesse 22 JO12 toernooi - Vitesse 22 JO11 toernooi
6 Feb
10:30
Vitesse 22 JO12 toernooi - Vitesse 22 JO11 toernooi
13 Feb
10:30