Nieuwsbericht

Door het benoemen van een voorzitter is het nieuwe bestuur compleet. Ook zijn de ‘portefeuilles’ verdeeld. Hieronder de bestuursleden en hun commissies:

–       Hans Kaandorp: (TC – spelersraad)

–       Jeroen Tromp: (Gebouwen en terreinen – vrijwilligers)

–       Ton Horvat: (Secretariaat)

–       Frank Veldt: (Financiële commissie – veilingcommissie)

–       Koen ten Broek: (PR/sponsor – TC – multifunctionele accommodaties)

–       Alwin Pol: (Jeugd – materiaal)

–       Hans de Zeeuw: (Kantine – senioren – PR/sponsor)

Bierprijs
Onze bierleverancier heeft ons voor de tweede maal in korte tijd een hogere bierprijs in rekening gebracht. Naast een verhoging vanwege de gestegen grondstofprijzen, is ook een verhoging van de btw met ingang van januari 2013 aan de orde. Vanaf deze week zal de prijs voor een glas bier dan ook worden verhoogd van 1,50 naar 1,60. Een juk bier gaat in het weekend 12 euro kosten.

Veiling
De veilingcommissie is momenteel druk in de weer om de veiling op vrijdag 5 april weer tot een succes te maken. De opbrengst van deze veiling is bestemd voor het opknappen van de kantine. Omdat we verwachten dat de ontwikkeling van de Zanderij nog wel enige tijd in beslag zal nemen, kan de kantine wel een facelift gebruiken. We hopen naast de kantine ook de bestuurskamer en de toiletgroepen aan te kunnen pakken.

Kascommissie
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de huidige twee leden van de kascommissie (Fons Lute en Martin Oosterveld) te kennen gegeven dat er behoefte is aan een derde kascommissielid. Bij deze een oproep aan onze leden of ouders om hun (financiële) kennis voor het controleren van de financiën beschikbaar te stellen. De boeken worden jaarlijks eind september bekeken als voorbereiding voor de Algemene Ledenvergadering.

Digitaal wedstrijdformulier
Met ingang van de maand maart moeten meerdere teams hun wedstrijdformulieren digitaal in gaan vullen. Onze computer in bestuurskamer is hiervoor niet toereikend. Ton Horvat is samen met Norbert van den Berg en Joop Hollenberg bezig om hiervoor een passende oplossing te bedenken.

Uitgelicht bericht

Update 03-03-2021

Corona beleid Vitesse’22

Vitesse’22 hanteert de volgende corona preventiemaatregelen:

ALGEMEEN

AVONDKLOK

 • Het is verboden om tussen 21.00 en 04.30 uur op de openbare weg te zijn.

SPORTERS

 • Leden onder 27 jaar mogen op het sportcomplex onbeperkt trainen en onderlinge wedstrijden zijn toegestaan
 • Onderlinge wedstrijden worden vooraf gereserveerd bij de wedstrijdsecretaris via wedstrijdsecretariaat@vitesse22.nl
 • Leden van 27 jaar en ouder mogen zeer beperkt trainen:
  • in groepjes van maximaal 2 personen
  • op 1,5 meter onderlinge afstand

GEBRUIK VAN KLEEDKAMERS

 • Kleedkamers zijn gesloten
 • Toiletgebruik is mogelijk

BEZOEKERS, OUDERS/VERZORGERS

 • Publiek bij trainingen of onderlinge wedstrijdjes is niet toegestaan
 • Ouders brengen kinderen tot aan de poort waar leiders de kinderen…

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

Vitesse 22 JO9-5 - Vitesse 22 JO8-1
17 Apr
9:00
Vitesse 22 MO10-1 - Vitesse 22 MO9-1/JO8-2
17 Apr
9:00
Vitesse 22 JO8-3 - Vitesse 22 JO8-4
17 Apr
9:00
Vitesse 22 JO12-1/JO12-2 - Vitesse 22 JO11-1
17 Apr
9:00