Nieuwsbericht

Door het benoemen van een voorzitter is het nieuwe bestuur compleet. Ook zijn de ‘portefeuilles’ verdeeld. Hieronder de bestuursleden en hun commissies:

–       Hans Kaandorp: (TC – spelersraad)

–       Jeroen Tromp: (Gebouwen en terreinen – vrijwilligers)

–       Ton Horvat: (Secretariaat)

–       Frank Veldt: (Financiële commissie – veilingcommissie)

–       Koen ten Broek: (PR/sponsor – TC – multifunctionele accommodaties)

–       Alwin Pol: (Jeugd – materiaal)

–       Hans de Zeeuw: (Kantine – senioren – PR/sponsor)

Bierprijs
Onze bierleverancier heeft ons voor de tweede maal in korte tijd een hogere bierprijs in rekening gebracht. Naast een verhoging vanwege de gestegen grondstofprijzen, is ook een verhoging van de btw met ingang van januari 2013 aan de orde. Vanaf deze week zal de prijs voor een glas bier dan ook worden verhoogd van 1,50 naar 1,60. Een juk bier gaat in het weekend 12 euro kosten.

Veiling
De veilingcommissie is momenteel druk in de weer om de veiling op vrijdag 5 april weer tot een succes te maken. De opbrengst van deze veiling is bestemd voor het opknappen van de kantine. Omdat we verwachten dat de ontwikkeling van de Zanderij nog wel enige tijd in beslag zal nemen, kan de kantine wel een facelift gebruiken. We hopen naast de kantine ook de bestuurskamer en de toiletgroepen aan te kunnen pakken.

Kascommissie
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de huidige twee leden van de kascommissie (Fons Lute en Martin Oosterveld) te kennen gegeven dat er behoefte is aan een derde kascommissielid. Bij deze een oproep aan onze leden of ouders om hun (financiële) kennis voor het controleren van de financiën beschikbaar te stellen. De boeken worden jaarlijks eind september bekeken als voorbereiding voor de Algemene Ledenvergadering.

Digitaal wedstrijdformulier
Met ingang van de maand maart moeten meerdere teams hun wedstrijdformulieren digitaal in gaan vullen. Onze computer in bestuurskamer is hiervoor niet toereikend. Ton Horvat is samen met Norbert van den Berg en Joop Hollenberg bezig om hiervoor een passende oplossing te bedenken.