Nieuwsbericht

In de Algemene ledenvergadering van Vitesse 22 op maandag 14 november jongstleden heeft Jeroen Tromp de voorzittershamer overgedragen aan Gert Stoppels. Jeroen blijft als bestuurslid actief in de vereniging. Ook werden er twee nieuwe bestuursleden, Niels Verkaart en Willem Buijs aan de aanwezigen geïntroduceerd. Verder werden de leden van de organisatie 100 jaar Vitesse benoemd als leden van verdienste en werd de sponsorcommissie in de bloemetjes gezet als vrijwilligers van het jaar.

Na een geweldig verenigingsjaar met het 100 jarig bestaan van de club maar ook de promotie van het eerste elftal naar de 1e klasse werd de 100ste ALV afgesloten met de opmerking dat er nog veel kansen en uitdagingen zijn om de komende jaren uit te groeien naar een toekomstbestendige en gezonde vereniging.

Met sportieve groet,
Bestuur Vitesse’22

 


De 4 Leden van Verdienste met in hun midden voorzitter Jeroen Tromp: Dennis Vermorken, Marcel Krimp, JT, Koen Glorie en Jacob Stuifbergen.


Vrijwilligers van het jaar Mike van Vliet, David Brouwesteijn, JT, Willem Vessies en Hans Touber.


Scheidend voorzitter Jeroen Tromp overhandigt de voorzittershamer aan Gert Stoppels die als Ad Interim voorzitter aan de slag gaat.


Het bestuur anno 2022, Fons Lute, Jeroen Tromp, Niels Verkaart, Gert Stoppels (voorzitter a.i.) en Willem Buijs. Nick van der Himst afwezig.