Nieuwsbericht

Op zaterdagmiddag 8 december 2012, in het amateurloze voetbalweekend, kwamen circa 100 Vitessenaren in de kantine bijeen naar aanleiding van de door mishandeling van spelers omgekomen grensrechter het weekend ervoor. Doelstelling: met elkaar stilstaan bij agressie en geweld in en rondom het voetbalveld, en wat wij als Vitesse-leden kunnen bijdragen om dit te voorkomen. De aanwezigen waren een goede doorsnede van de club: van voetballers en ouders, tot leiders, trainers, bestuurs- en commissieleden. Een verslaggever van Radio Castricum was aanwezig bij de bijeenkomst. Na de opening door bestuurslid Fons van Dongen nam Ted Schram, lid van het Jeugdbestuur, de aanwezigen mee in een interactieve discussie over het onderwerp.

1. Uit de discussie kwam onder meer het volgende naar voren

– Het imago van Vitesse is redelijk goed. Wel zijn er zaken voor verbetering vatbaar. We zijn zelf ook niet altijd even aardig voor de tegenstander, de scheids- en de grensrechter.
– Veel staat al op papier (clubgids) en op de website, maar er wordt niet actief en structureel op het naleven van de gedragsregels gestuurd.
– Onderlinge communicatie en escalatie bij incidenten kan beter. De situatie in de competitie van de B1 is bijvoorbeeld niet breed bekend binnen de vereniging.
– We spreken elkaar niet makkelijk aan op houding en gedrag.

2. Aanbevelingen

– Voor de eerstkomende wedstrijd van elk team is er een half uur overleg met de leider, trainer, spelers en ouders over hoe om te gaan met agressie op en rond het veld. Onderwerpen die daarbij aan de orde zullen komen zijn onder andere: de scheidsrechter heeft altijd gelijk, ook al heeft hij het niet; na de wedstrijd de tegenstander, de scheidsrechter en de grensrechters bedanken voor de wedstrijd; ouders mogen alleen positief aanmoedigen.
– Wanneer een wedstrijd uit de hand dreigt te lopen, kan het Vitesse-team eenzijdig besluiten om het veld af te lopen. Het Hoofdbestuur moet zich wel uitspreken over een gedragslijn die we hanteren in dergelijke gevallen en wellicht ook voor risicowedstrijden.
– Gericht feed back vragen aan bezoekers waardoor we verbeteringen kunnen doorvoeren.
De Commissie Zilveren Hert Toernooi doet dit al en dit levert goed inzicht in hoe we als vereniging functioneren.

3. Vervolg

De eerstgenoemde aanbeveling is overgenomen en zal door elk team worden opgepakt. De overige aanbevelingen zullen door het Jeugdbestuur op korte termijn worden besproken met het bestuur (beleidsvorming). Het resultaat daarvan, een gedragslijn hoe te handelen in gevallen van agressie, zal bekend worden gemaakt op de website.

Uitgelicht bericht

Update 25 september 2021

Corona beleid Vitesse’22

Vitesse’22 hanteert de volgende corona preventiemaatregelen:

ALGEMEEN

SPORTERS

  • Er zijn geen beperkingen tijdens het sporten zelf
  • Kleedkamers zijn open voor gebruik

KANTINE EN TERRAS

  • Geen beperking voor afhalen van eten en drinken in de kantine en bij terrasgebruik
  • Voor zittend eten en drinken in de kantine is een coronatoegangsbewijs vereist voor personen ouder dan 13 jaar
  • Kantine en terras sluiten uiterlijk om 24.00 uur

VERVOER UITWEDSTRIJDEN

  • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje;

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

Vitesse 22 mini's - Vitesse 22 mini's
23 Okt
9:00
Vitesse 22 JO9-1 - Limmen JO9-1
23 Okt
9:45
Vitesse 22 JO9-2 - Limmen JO9-2
23 Okt
9:45
Vitesse 22 JO9-4 - Limmen JO9-3
23 Okt
9:45