Nieuwsbericht

Op zaterdagmiddag 8 december 2012, in het amateurloze voetbalweekend, kwamen circa 100 Vitessenaren in de kantine bijeen naar aanleiding van de door mishandeling van spelers omgekomen grensrechter het weekend ervoor. Doelstelling: met elkaar stilstaan bij agressie en geweld in en rondom het voetbalveld, en wat wij als Vitesse-leden kunnen bijdragen om dit te voorkomen. De aanwezigen waren een goede doorsnede van de club: van voetballers en ouders, tot leiders, trainers, bestuurs- en commissieleden. Een verslaggever van Radio Castricum was aanwezig bij de bijeenkomst. Na de opening door bestuurslid Fons van Dongen nam Ted Schram, lid van het Jeugdbestuur, de aanwezigen mee in een interactieve discussie over het onderwerp.

1. Uit de discussie kwam onder meer het volgende naar voren

– Het imago van Vitesse is redelijk goed. Wel zijn er zaken voor verbetering vatbaar. We zijn zelf ook niet altijd even aardig voor de tegenstander, de scheids- en de grensrechter.
– Veel staat al op papier (clubgids) en op de website, maar er wordt niet actief en structureel op het naleven van de gedragsregels gestuurd.
– Onderlinge communicatie en escalatie bij incidenten kan beter. De situatie in de competitie van de B1 is bijvoorbeeld niet breed bekend binnen de vereniging.
– We spreken elkaar niet makkelijk aan op houding en gedrag.

2. Aanbevelingen

– Voor de eerstkomende wedstrijd van elk team is er een half uur overleg met de leider, trainer, spelers en ouders over hoe om te gaan met agressie op en rond het veld. Onderwerpen die daarbij aan de orde zullen komen zijn onder andere: de scheidsrechter heeft altijd gelijk, ook al heeft hij het niet; na de wedstrijd de tegenstander, de scheidsrechter en de grensrechters bedanken voor de wedstrijd; ouders mogen alleen positief aanmoedigen.
– Wanneer een wedstrijd uit de hand dreigt te lopen, kan het Vitesse-team eenzijdig besluiten om het veld af te lopen. Het Hoofdbestuur moet zich wel uitspreken over een gedragslijn die we hanteren in dergelijke gevallen en wellicht ook voor risicowedstrijden.
– Gericht feed back vragen aan bezoekers waardoor we verbeteringen kunnen doorvoeren.
De Commissie Zilveren Hert Toernooi doet dit al en dit levert goed inzicht in hoe we als vereniging functioneren.

3. Vervolg

De eerstgenoemde aanbeveling is overgenomen en zal door elk team worden opgepakt. De overige aanbevelingen zullen door het Jeugdbestuur op korte termijn worden besproken met het bestuur (beleidsvorming). Het resultaat daarvan, een gedragslijn hoe te handelen in gevallen van agressie, zal bekend worden gemaakt op de website.

Uitgelicht bericht

Update 19-11-2020

Vitesse’22 hanteert de volgende corona preventiemaatregelen:

ALGEMEEN

 

SPORTERS

 • Jeugd onder 18 mag onbeperkt trainen en onderlinge wedstrijden zijn toegestaan
 • Leden van 18 jaar en ouder mogen zeer beperkt trainen:
  • in groepjes van maximaal 4 personen
  • zo veel mogelijk in vaste samenstelling en per groepje herkenbaar
  • op 1,5 meter onderlinge afstand
  • zij regelen en handhaven dit zelf

 

GEBRUIK VAN KLEEDKAMERS

 • Kleedkamers zijn gesloten
 • Toiletgebruik is mogelijk

 

BEZOEKERS, OUDERS/VERZORGERS

 • Publiek bij trainingen of onderlinge wedstrijdjes is niet toegestaan
 • Ouders brengen kinderen tot aan de poort waar leiders de kinderen opvangen
 • De kantine is tot nader order gesloten

 

Wij wensen iedereen ondanks de beperkingen toch sportplezier en een goede gezondheid!

Het NOC/NSF…

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

Vitesse 22 JO13-2 - Vitesse 22 JO12-1
30 Jan
9:00
Vitesse 22 JO9 - Vitesse 22 JO10
30 Jan
9:30
Vitesse 22 mini's - Vitesse 22 mini's
30 Jan
9:30
Vitesse 22 JO8 - Vitesse 22 mini's
30 Jan
9:30