Nieuwsbericht

Jos Huiberts vroeg zich af, naar aanleiding van de foto van het Vitesse terrein in Voetbal International, waar de naam Puikman eigenlijk vandaan komt? Met de hulp van werkgroep Oud Castricum hieronder het antwoord:

De Puikman is de naam van een perceel weiland dat was gelegen ter plaatse van het Vitesse-terrein ten westen van de Beverwijkerstraatweg en bij de oprichting van het Kadaster in 1832 staat geregistreerd als het perceel in sectie B, nummer 633 met een oppervlakte van 2,333 hectare. De naam komt voor in notariële akten voor het eerst in 1827. In dat jaar worden op 8 augustus de bezittingen van de eerder overleden Pieter Morsch op verzoek van zijn echtgenote, zoon en schoonzoon geïnventariseerd. Tot zijn bezittingen hoorden onder andere boerderij Starrenburg aan de Bleumerweg en een aantal percelen weiland, waaronder het in deze akte omschreven perceel weiland “de Puijkman”.

Op 12 november van datzelfde jaar wordt een openbare verkoping gehouden en wordt het perceel gekocht voor 335 gulden door Bartholomeus Nicolaas Rommel, de overgrootvader van kapitein Rommel. In de verkoopakte wordt het perceel dan omschreven als “een stuk weid- of hooiland’’ genaamd Puikmansven aan de straatweg te Castricum, belend ten oosten de straatweg, ten westen de erven Dirk Stuifbergen. Zoals dat veelal met veldnamen het geval is, kan niet achterhaald worden de verdere betekenis van de naam of zijn ontstaansgeschiedenis. Bij De Puikman kunnen we slechts gissen. Werd die naam gegeven omdat de toenmalige eigenaar een puik man, een opperbest iemand was?

 

Uitgelicht bericht

Corona beleid Vitesse’22

29 augustus 2020

Vitesse’22 hanteert de volgende corona preventiemaatregelen:

 • De richtlijnen van NOC*NSF zijn van toepassing – zie https://nocnsf.nl/sportprotocol
 • Volwassenen houden overal 1,5 meter afstand
 • Voor de veldindeling: kijk op https://www.vitesse22.nl/programma/
 • Kleedkamers mogen worden gebruikt en spelers mogen douchen – echter:
  • niet meer dan 8 volwassenen tegelijk in 1 kleedkamer
  • omkleden en douchen vindt plaats in 2 shifts; de leider regelt dit
 • In de kleedkamers komen alleen leiders en begeleiders – géén andere ouders
 • De kantine is open; men mag die alleen gebruiken via zitplaatsen
 • Volg de looproute in de kantine en gebruik de QR code bij de ingang voor het in- en uitchecken in de kantine
 • Hoest of nies je vaak, heb je ernstige hoofdpijn of je koorts? ga dan naar huis
 • Geef elkaar de ruimte!

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

HSV 35+1 - Vitesse 22 35+1
20 Sep
10:00
Vitesse 22 3 - ASV Arsenal 3
20 Sep
10:30
Vitesse 22 6 - DIOS sv. 4
20 Sep
10:30
Vitesse 22 2 - Hollandia T 2
20 Sep
11:00