Nieuwsbericht

Jos Huiberts vroeg zich af, naar aanleiding van de foto van het Vitesse terrein in Voetbal International, waar de naam Puikman eigenlijk vandaan komt? Met de hulp van werkgroep Oud Castricum hieronder het antwoord:

De Puikman is de naam van een perceel weiland dat was gelegen ter plaatse van het Vitesse-terrein ten westen van de Beverwijkerstraatweg en bij de oprichting van het Kadaster in 1832 staat geregistreerd als het perceel in sectie B, nummer 633 met een oppervlakte van 2,333 hectare. De naam komt voor in notariële akten voor het eerst in 1827. In dat jaar worden op 8 augustus de bezittingen van de eerder overleden Pieter Morsch op verzoek van zijn echtgenote, zoon en schoonzoon geïnventariseerd. Tot zijn bezittingen hoorden onder andere boerderij Starrenburg aan de Bleumerweg en een aantal percelen weiland, waaronder het in deze akte omschreven perceel weiland “de Puijkman”.

Op 12 november van datzelfde jaar wordt een openbare verkoping gehouden en wordt het perceel gekocht voor 335 gulden door Bartholomeus Nicolaas Rommel, de overgrootvader van kapitein Rommel. In de verkoopakte wordt het perceel dan omschreven als “een stuk weid- of hooiland’’ genaamd Puikmansven aan de straatweg te Castricum, belend ten oosten de straatweg, ten westen de erven Dirk Stuifbergen. Zoals dat veelal met veldnamen het geval is, kan niet achterhaald worden de verdere betekenis van de naam of zijn ontstaansgeschiedenis. Bij De Puikman kunnen we slechts gissen. Werd die naam gegeven omdat de toenmalige eigenaar een puik man, een opperbest iemand was?

 

Uitgelicht bericht

Update 5 juni 2021

Corona beleid Vitesse’22

Vitesse’22 hanteert de volgende corona preventiemaatregelen:

ALGEMEEN

SPORTERS

  • Voor jeugdleden tot 18 jaar gelden geen beperkingen. Wedstrijden zijn toegestaan.
  • Leden van 18 jaar en ouder mogen op het sportcomplex onbeperkt trainen en alleen onderlinge wedstrijden zijn toegestaan
  • Buiten spelsituaties houden sporter van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand
  • (Onderlinge) wedstrijden worden vooraf gereserveerd bij de wedstrijdsecretaris via wedstrijdsecretariaat@vitesse22.nl
  • Kleedkamers zijn open
  • In binnenruimten is het dragen van mondkapjes verplicht vanaf 13 jaar

KANTINE EN TERRAS

  • De kantine en terras mogen open tot 22.00 uur; maximaal 50 personen elk
  • Reserveren, registratie en gezondheidscheck is verplicht
  • Reserveren kan…

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

HGAD - Training
1 Aug
9:00
Vitesse 22 sel - Vitesse 22 sel
1 Aug
10:00
Vitesse 22 trim daames - Training
5 Aug
20:00
HGAD - Training
8 Aug
9:00