Nieuwsbericht

Jos Huiberts vroeg zich af, naar aanleiding van de foto van het Vitesse terrein in Voetbal International, waar de naam Puikman eigenlijk vandaan komt? Met de hulp van werkgroep Oud Castricum hieronder het antwoord:

De Puikman is de naam van een perceel weiland dat was gelegen ter plaatse van het Vitesse-terrein ten westen van de Beverwijkerstraatweg en bij de oprichting van het Kadaster in 1832 staat geregistreerd als het perceel in sectie B, nummer 633 met een oppervlakte van 2,333 hectare. De naam komt voor in notariële akten voor het eerst in 1827. In dat jaar worden op 8 augustus de bezittingen van de eerder overleden Pieter Morsch op verzoek van zijn echtgenote, zoon en schoonzoon geïnventariseerd. Tot zijn bezittingen hoorden onder andere boerderij Starrenburg aan de Bleumerweg en een aantal percelen weiland, waaronder het in deze akte omschreven perceel weiland “de Puijkman”.

Op 12 november van datzelfde jaar wordt een openbare verkoping gehouden en wordt het perceel gekocht voor 335 gulden door Bartholomeus Nicolaas Rommel, de overgrootvader van kapitein Rommel. In de verkoopakte wordt het perceel dan omschreven als “een stuk weid- of hooiland’’ genaamd Puikmansven aan de straatweg te Castricum, belend ten oosten de straatweg, ten westen de erven Dirk Stuifbergen. Zoals dat veelal met veldnamen het geval is, kan niet achterhaald worden de verdere betekenis van de naam of zijn ontstaansgeschiedenis. Bij De Puikman kunnen we slechts gissen. Werd die naam gegeven omdat de toenmalige eigenaar een puik man, een opperbest iemand was?

 

Uitgelicht bericht

Update 25 september 2021

Corona beleid Vitesse’22

Vitesse’22 hanteert de volgende corona preventiemaatregelen:

ALGEMEEN

SPORTERS

  • Er zijn geen beperkingen tijdens het sporten zelf
  • Kleedkamers zijn open voor gebruik

KANTINE EN TERRAS

  • Geen beperking voor afhalen van eten en drinken in de kantine en bij terrasgebruik
  • Voor zittend eten en drinken in de kantine is een coronatoegangsbewijs vereist voor personen ouder dan 13 jaar
  • Kantine en terras sluiten uiterlijk om 24.00 uur

VERVOER UITWEDSTRIJDEN

  • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje;

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

Hoofddorp s.v. 8 - Vitesse 22 7
24 Okt
11:00
Vitesse 22 5 - WSV 1930 3
24 Okt
11:00
Vitesse 22 4 - Velsen Rkvv 4
24 Okt
11:00
Vitesse 22 2 - Limmen 2
24 Okt
11:00