Nieuwsbericht

Jos Huiberts vroeg zich af, naar aanleiding van de foto van het Vitesse terrein in Voetbal International, waar de naam Puikman eigenlijk vandaan komt? Met de hulp van werkgroep Oud Castricum hieronder het antwoord:

De Puikman is de naam van een perceel weiland dat was gelegen ter plaatse van het Vitesse-terrein ten westen van de Beverwijkerstraatweg en bij de oprichting van het Kadaster in 1832 staat geregistreerd als het perceel in sectie B, nummer 633 met een oppervlakte van 2,333 hectare. De naam komt voor in notariële akten voor het eerst in 1827. In dat jaar worden op 8 augustus de bezittingen van de eerder overleden Pieter Morsch op verzoek van zijn echtgenote, zoon en schoonzoon geïnventariseerd. Tot zijn bezittingen hoorden onder andere boerderij Starrenburg aan de Bleumerweg en een aantal percelen weiland, waaronder het in deze akte omschreven perceel weiland “de Puijkman”.

Op 12 november van datzelfde jaar wordt een openbare verkoping gehouden en wordt het perceel gekocht voor 335 gulden door Bartholomeus Nicolaas Rommel, de overgrootvader van kapitein Rommel. In de verkoopakte wordt het perceel dan omschreven als “een stuk weid- of hooiland’’ genaamd Puikmansven aan de straatweg te Castricum, belend ten oosten de straatweg, ten westen de erven Dirk Stuifbergen. Zoals dat veelal met veldnamen het geval is, kan niet achterhaald worden de verdere betekenis van de naam of zijn ontstaansgeschiedenis. Bij De Puikman kunnen we slechts gissen. Werd die naam gegeven omdat de toenmalige eigenaar een puik man, een opperbest iemand was?

 

Uitgelicht bericht

Update 03-03-2021

Corona beleid Vitesse’22

Vitesse’22 hanteert de volgende corona preventiemaatregelen:

ALGEMEEN

AVONDKLOK

 • Het is verboden om tussen 21.00 en 04.30 uur op de openbare weg te zijn.

SPORTERS

 • Leden onder 27 jaar mogen op het sportcomplex onbeperkt trainen en onderlinge wedstrijden zijn toegestaan
 • Onderlinge wedstrijden worden vooraf gereserveerd bij de wedstrijdsecretaris via wedstrijdsecretariaat@vitesse22.nl
 • Leden van 27 jaar en ouder mogen zeer beperkt trainen:
  • in groepjes van maximaal 2 personen
  • op 1,5 meter onderlinge afstand

GEBRUIK VAN KLEEDKAMERS

 • Kleedkamers zijn gesloten
 • Toiletgebruik is mogelijk

BEZOEKERS, OUDERS/VERZORGERS

 • Publiek bij trainingen of onderlinge wedstrijdjes is niet toegestaan
 • Ouders brengen kinderen tot aan de poort waar leiders de kinderen…

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

HGAD - Training
9 Mei
9:00
Vitesse 22 selectie - Vitesse 22 O19
9 Mei
9:30
Vitesse 22 VR1 - Training
9 Mei
10:00
Vitesse 22 4 - Vitesse 22 11
9 Mei
11:30