Spelerspas

Spelerspas
De algemene vergadering amateurvoetbal van de K.N.V.B. heeft besloten tot landelijke invoering van de spelerspas. Vanaf het seizoen 2006/2007 moeten alle K.N.V.B.-leden spelend bij de Senioren, JO19 (A)-, JO17 (B)- en JO15 (C-junioren) en JO13 (D-pupillen) beschikken over een spelerspas. Uitgezonderd zijn dus de JO11 (E-) en JO9 (F-pupillen). De pas heeft het formaat van een bankpasje en is 4 jaar geldig voor jeugdleden en 10 jaar geldig voor senioren leden.

Doelstelling spelerspas
De bedoeling van de invoering van de spelerspas is o.a. de mogelijkheid te verbeteren de juiste identiteit van spelers vast te stellen, de speelgerechtigheid te controleren, de juiste identiteit kunnen vaststellen bij ongeregeldheden, verbeteren van de mogelijkheid om de juiste leeftijdsklassen tegen elkaar te laten uitkomen. Geen pas is niet spelen.

Controle spelerspas
De scheidsrechter zal in het bijzijn van aanvoerder of leider van beide teams de gegevens op het (digitale) wedstrijdformulier controleren aan de hand van de spelerspassen. Nieuw is dat het (digitale) wedstrijdformulier 2 keer ondertekend moet worden n.l. vooraf en achteraf.

De K.N.V.B. stelt verder nog de volgende eisen:

 • De controle gebeurt in een ruimte naar keuze van de scheidsrechter.
 • De thuisspelende vereniging moet de scheidsrechter gelegenheid bieden om de spelerspassen tijdens de wedstrijd in een afgesloten ruimte op te bergen. Na de wedstrijd vindt controle plaats van de wisselspelers aan de hand van de spelerspas.

Bewaren spelerspas
De spelerspassen worden door de leider bewaard in een daarvoor aangeschaft mapje, zodat voorkomen wordt dat spelers de spelerspas vergeten. Indien een speler in een ander team moet spelen, zal hij er voor moeten zorgen dat hij de spelerspas bij zijn leider opvraagt. Als een speler (tijdelijk) stopt met voetballen en niet naar een andere vereniging gaat, kan de spelerspas bewaard worden, immers de pas is meerdere jaren geldig.

Tijdelijke spelerspas
Bij aanmelding van een nieuw lid ontvangt de speler een tijdelijke spelerspas die 21 dagen geldig is. In deze periode zal dus een definitieve spelerspas aangevraagd moeten worden. Na 21 dagen is de tijdelijke pas niet meer geldig en zal dus niet gespeeld kunnen worden als de definitieve spelerspas niet ontvangen is.

Verlies spelerspas
Bij verlies spelerspas moet een verzoek “aanmaak spelerspas” bij de K.N.V.B. worden ingediend op een speciaal formulier. In verband met de benodigde tijd voor verwerking kan de betrokken speler gedurende één weekend niet spelen. De kosten voor verlies kunnen voor rekening van de speler komen, deze zijn € 5,35.

JO11 (E)
Voor spelers die overgaan van de JO11 (E-pupillen) naar de JO13 (D-pupillen) ontvangt de vereniging in het voorjaar fotoformulieren van de K.N.V.B. Een ouder zal dit formulier moeten ondertekenen met inlevering van een pasfoto.

E-pupillen die uitkomen bij de D-pupillen hebben geen spelerspas nodig. Op het wedstrijdformulier moet dan achter de naam van de speler de letter ‘E’ vermeld worden.

Verdere wetenswaardigheden

 • Kosten spelerspas € 3,50.
 • Een speler die twee wedstrijden op één dag speelt c.q. invalt bij een ander elftal, zal de spelerspas mee moeten nemen naar deze tweede wedstrijd.

De scheidsrechter – van de 1e wedstrijd – zal hierover tijdig geïnformeerd moeten worden in verband met het meekrijgen van de spelerspas, zodat deze ook bij de 2e wedstrijd getoond kan worden. Bij overschrijving naar een andere vereniging moet de spelerspas bij het overschrijvingsformulier worden ingeleverd.

Uitgelicht bericht

Hierbij nodigt het bestuur alle leden, spelend of niet spelend, ereleden, leden van verdienste, ouders van jeugdleden, trainers, leiders en vrijwilligers van harte uit om aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering op maandag 6 november 2017 om 20:00 uur. Deze wordt gehouden in kantine De Treffer op Sportpark de Puikman.

Programma:

20:00           Inloop en tekenen van de presentielijst

20:10            Start ALV

21:30            Napraten

Agenda:

 1. 1. Opening
 2. 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. 3. Vaststellen notulen van de ALV van 7 november 2016
 4. 4. Jaarverslag bestuur en commissies
 5. 5. Verslag financiële commissie
 6. 6. Verslag kascommissie
 7. 7. Vaststellen begroting seizoen 2017-2018
 8. 8. Benoeming erelid, lid van verdienste en vrijwilliger van het jaar
 9. 9. Rondvraag
 10. 10. Sluiting

Uitslagen

Vitesse 22 2 - Spirit 30 (SC) 2
2 - 3
Vitesse 22 3 - FC Uitgeest 3
4 - 2
Vitesse 22 5 - Meervogels 31 3
2 - 4
Vitesse 22 VR1 - Overbos sv. VR3
1 - 1
Vitesse 22 6 - HYS 6
8 - 1
OFC JO19-1 - Vitesse 22 JO19-1
4 - 3
Vrone 7 - Vitesse 22 9
5 - 3
LSVV VR2 - Vitesse 22 VR2
6 - 0

Programma

Vitesse 22 JO15-3 - ADO '20 JO15-5
17 Okt
19:00
Vitesse 22 JO15-2 - Limmen JO15-2
18 Okt
18:30
Egmondia MO17-1 - Vitesse 22 MO17-1
18 Okt
19:00
Vitesse 22 JO19-2 - Limmen JO19-3
18 Okt
20:00