Gedragscode - Vitesse '22

Gedragscode

GEDRAGSCODE VITESSE’22


WAAROM EEN GEDRAGSCODE?

In een omgeving waar mensen met elkaar omgaan, maken die mensen met elkaar afspraken; in een gezin, op school, op het werk, maar ook bij een sportvereniging.

 • Regels en afspraken zijn niet voor niets!
 • Iedereen weet daardoor wat wel en wat niet kan.
 • We kunnen er elkaar ook op aanspreken.

Daarom heeft het bestuur deze gedragscode vastgesteld. Binnen de club weten we, wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten en hoe we ons moeten gedragen.

Lid zijn van Vitesse’22 en Vitesse Red Stars betekent, dat je je houdt aan de gedragscode. In gevallen, waarbij de gedragscode niet, of niet voldoende wordt nageleefd, neemt het bestuur disciplinaire maatregelen. Schade aan materialen van de vereniging of anderen wordt verhaald op de dader(s).

Wij verwachten dat de gedragscode en het naleven ervan, zal bijdragen aan nog meer sportplezier.

GEDRAGSCODE

Respect

Wij gaan respectvol om met mensen en materialen:

 • De tegenstander: wij zijn voor sportieve strijd; spelplezier.
 • Medespelers: we steunen elkaar en moedigen elkaar aan.
 • Publiek: Positieve aanmoedigingen juichen wij toe!
 • Vrijwilligers, zoals kantine personeel, teambegeleiding, gastvrouw/heer zetten zich in voor de club, zij verdienen onze waardering en respect.
 • Materialen: sportkleding, ballen e.d., kantine meubilair, speeltoestellen, de spullen van een ander. Wij gaan daar zorgvuldig mee om.
 • Kleedkamers: voor je de kleedkamer inloopt eerst buiten je sportschoenen schoonmaken en na de wedstrijd of training, de kleedkamer opruimen voor de volgende gebruikers.
 • Wedstrijdleiding: De scheidsrechter is de baas op het veld, daarom:
  De scheidsrechter heeft altijd gelijk!

Afspraak is afspraak

 • Op tijd komen bij een training en wedstrijd.
 • Verhindering voor een wedstrijd of training op tijd melden.
 • We dragen de afgesproken wedstrijdkleding.
 • Nakomen van andere afspraken die in het team en met de teambegeleiding worden gemaakt.

Verantwoordelijkheid

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, maar ook voor dat van teamgenoten. De teambegeleiding is verantwoordelijk voor het team, de teamleden volgen de aanwijzingen van de begeleiding op. De aanvoerder is verantwoordelijk voor de groep, als er geen begeleiding aanwezig is. Andere teamleden volgen zijn/haar aanwijzingen op.

Het belangrijkste is:

Wij zijn samen verantwoordelijk voor wat er in de club gebeurt!  

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!